1. รับสมัคร Online Audition ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61
  2. ผู้สมัครต้องมี อายุ 15 ปีขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ.2546)
  3. รับสมัครทั้งแบบนักร้องเดี่ยวและนักร้องคู่
  4. ร้องสดโดยไม่ใช้ Backing Track หรือสามารถมีเครื่องดนตรีสดประกอบได้ 1 ชิ้น
  5. สัญชาติใดก็ได้แต่ต้องพูดและร้องเพลงด้วยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
  6. ไม่มีพันธะผูกพันกับสังกัด หรือ ค่ายเพลง หรือตัวแทนใดๆ
  7. ชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานและเอกสารยืนยันการพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  8. อัพโหลดคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 1 นาที และ ไม่เกิน 100 mb โดยเห็นหน้าผู้สมัครอย่างชัดเจน
  9. หากพบว่าภาพและเสียงในคลิปที่ท่านส่งมา มีการดัดแปลงเกินความเป็นจริง จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานของท่านตลอดไป คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. ประกาศผล วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.